DSC06716

White Throated Sparrow (Zonotrichia albicollis)